Back To Top

Tác giả >

Dành cho các Tác giả nhạc & Tác giả lời đã ủy quyền cho VCPMC.

Người dùng >

Dành cho các Tổ chức, Doanh nghiệp, Cá nhân sử dụng âm nhạc để kinh doanh.

Quyền lợi thành viên

Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC)
Tổ chức quản lý tập thể Quyền tác giả Âm nhạc
duy nhất tại Việt Nam

Tin tức - sự kiện

Cập nhật: 18/10/2019

Thông báo gửi thành viên VCPMC về việc chuyển quyền sử dụng tác phẩm

Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) trân trọng gửi lời chào đến các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả là thành viên VCPMC.

Cập nhật: 17/10/2019

Về phạm vi cấp phép sử dụng quyền tác giả liên quan đến Album “Mùa thu chết”

Vừa qua, do có một số thông tin chưa chính xác liên quan đến việc VCPMC cấp phép sử dụng quyền tác giả đối với 08 tác phẩm âm nhạc liên quan đến Album “Mùa thu chết”, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) thông tin chính thức như sau: