Back To Top

Tác giả >

Dành cho các Tác giả nhạc & Tác giả lời đã ủy quyền cho VCPMC.

Người dùng >

Dành cho các Tổ chức, Doanh nghiệp, Cá nhân sử dụng âm nhạc để kinh doanh.

Quyền lợi thành viên

Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC)
Tổ chức quản lý tập thể Quyền tác giả Âm nhạc
duy nhất tại Việt Nam

Tin tức - sự kiện

Cập nhật: 29/04/2022

Tổng Giám đốc VCPMC tham dự Tọa đàm: “Thế hệ trẻ với bản quyền trên không gian mạng”

Ngày 26/4/2022, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch; Cục Bản quyền tác giả tổ chức Tọa đàm “Thế hệ trẻ với bản quyền trên không gian mạng”, nhân Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4); Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4).

Cập nhật: 19/04/2022

VCPMC - 20 năm một chặng đường

Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) được thành lập (ngày 19/4/2002), theo Công văn số 28/BTCCBCP-TCPCP ngày 18/4/2002 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) và quyết định số 19/2002/QĐ ngày 19/4/2002 của Hội Nhạc sĩ Việt Nam do nhạc sĩ Phó Đức Phương - người khởi xướng và được chỉ định giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm. Kể từ khi thành lập năm 2002 đến nay, Trung tâm đã bám sát và triển khai hai nhiệm vụ chính của mình là “bảo vệ các quyền tác giả đối với các tác phẩm được luật pháp công nhận bảo hộ” và “giúp các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc hoạch định và thực hiện chính sách về quyền tác giả, quyền liên quan”.