Back To Top
  • Đại hội Đại biểu toàn quốc - Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Nhiệm kỳ X (2020-2025)

  • Thời gian: 06/08/2020

    Lượt xem: 221

    Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ X (2020-2025) sẽ được tổ chức trong 2 ngày 6 và 7/8 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội với sự tham dự của 468 đại biểu chính thức.

Tin theo sự kiện

Kết nối với VCPMC