Quyền lợi thành viên

Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC)
Tổ chức quản lý tập thể Quyền tác giả Âm nhạc
duy nhất tại Việt Nam

Tin tức - sự kiện

Cập nhật: 14:20:44 - 06/11/2016

NOTIFICATION

To authorize Zhong Yi – Ting Lawfirm and Associates on legal act against the infringement of Vietnamese Music in karaoke equipments in the territory of Taiwan (China).

Cập nhật: 09:57:56 - 08/12/2015

Famed DJ Tiesto set to perform in Ho Chi Minh City

Renowned Dutch DJ and electronic dance music producer Tiesto will come to Vietnam with a one-night only performance in Ho Chi Minh City on December 13, organizers of the Budweiser Festival said..

Thư viện