Back To Top

Tác giả >

Dành cho các Tác giả nhạc & Tác giả lời đã ủy quyền cho VCPMC.

Người dùng >

Dành cho các Tổ chức, Doanh nghiệp, Cá nhân sử dụng âm nhạc để kinh doanh.

Quyền lợi thành viên

Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC)
Tổ chức quản lý tập thể Quyền tác giả Âm nhạc
duy nhất tại Việt Nam

Tin tức - sự kiện

Cập nhật: 29/11/2019

VCPMC đổi mới công nghệ hội nhập thế giới

Từ ngày 4/11 đến ngày 7/11/2019, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam tham dự Hội thảo triển khai phần mềm lưu trữ mới Mis@asia II, tại Bangkok - Thái Lan.

Cập nhật: 25/11/2019

Tổng thu tiền bản quyền toàn cầu năm 2018 đạt kỷ lục 9,7 tỷ Euro

CISAC công bố: Tổng thu tiền bản quyền toàn cầu năm 2018 đạt kỷ lục 9,7 tỷ Euro, cho thấy nguồn thu tiền bản quyền của giới sáng tạo chuyển dần sang lĩnh vực kỹ thuật số