Back To Top

Tác giả >

Dành cho các Tác giả nhạc & Tác giả lời đã ủy quyền cho VCPMC.

Người dùng >

Dành cho các Tổ chức, Doanh nghiệp, Cá nhân sử dụng âm nhạc để kinh doanh.

Quyền lợi thành viên

Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC)
Tổ chức quản lý tập thể Quyền tác giả Âm nhạc
duy nhất tại Việt Nam

Tin tức - sự kiện

Cập nhật: 19/06/2021

Quyền tác giả cần được tôn trọng và bảo vệ

Nạn xâm phạm quyền tác giả âm nhạc diễn ra trên nhiều lĩnh vực với những “chiêu trò” khó lường mà nổi cộm cùng với vi phạm trên nền tảng công nghệ số còn là muôn hình vạn trạng xâm phạm quyền tác giả, quyền liên. Ghi nhận của phóng viên Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển xung quanh vấn đề này.

Cập nhật: 09/05/2021

Quyền tác giả âm nhạc cần được bảo vệ

Với gần 4.600 chủ sở sữu tác phẩm trong nước và khoảng 3 triệu tác giả nước ngoài ủy quyền cho VCPMC, vấn đề bán độc quyền hoặc chuyển nhượng sẽ xẩy ra thường xuyên, đặc biệt là tình trạng bán độc quyền cho các nhà sản xuất, ca sĩ.