Trang chủ Hỏi & Đáp
Câu hỏi: Tôi đã là thành viên của VCPMC, làm thế nào để có thể đăng nhập vào Website để xem các thông tin của mình?
Trả lời:

Trong trường hợp tác giả đã ký hợp đồng ủy thác cho VCPMC mà chưa được cung cấp user/pass xin vui lòng liên hệ trực tiếp với phòng Hội viên – Lưu trữ của VCPMC theo số điện thoại (0243) 7624718 hoặc (0243) 7624719 (máy nhánh 168) hoặc có thể gửi email vào hòm thư info@vcpmc.org để được cung cấp user và pass truy cập website.

 

Kết nối trên VCPMC