Trang chủ Hỏi & Đáp
Câu hỏi: Làm thế nào để tôi có thể thay đổi chính xác thông tin về bản thân và mật khẩu của mình?
Trả lời:

Sau khi đăng nhập thành công, bạn chọn menu Cập nhật thông tin để thay đổi các thông tin của bản thân.
Các bạn cập nhật thông tin chính xác vào các ô trong biểu mẫu.


Kết nối trên VCPMC