Trang chủ Hỏi & Đáp
Câu hỏi: Tôi muốn kiểm tra số lượng tác phẩm đã được ủy quyền và thêm tác phẩm mới của mình trên hệ thống website của VCPMC thì phải làm như thế nào?
Trả lời:

Sau khi đăng nhập hệ thống thành công, nếu các bạn muốn kiểm tra xem mình có bao nhiêu tác phẩm đã được ủy quyền cho VCPMC thì ấn chọn Tác phẩm ủy quyền

 

Nếu bạn muốn thêm tác phẩm mới của mình hãy chọn phần Thêm tác phẩm mới, khai báo đầy đủ các thông tin và file đính kèm của tác phẩm mới đấy.

 

 

Trong trường hợp tác phẩm mới của bạn đã được ký độc quyền có kỳ hạn với 1 nhà cung cấp dịch vụ nào đó, xin hãy tick chọn ô Độc quyền và khai báo chính xác thời hạn độc quyền và nhà cung cấp dịch vụ đó.


Kết nối trên VCPMC