Back To Top
        Lưu ý:
       1 - Chức năng này chỉ dành cho các nhạc sĩ muốn ủy quyền tác phẩm cho VCPMC đăng ký.
       2 - Các nhạc sĩ đã ủy quyền cho VCPMC rồi, xin liên hệ với các chi nhánh đại diện để lấy user và pass.
       3 - (*) là các mục bắt buộc phải khai báo.
Họ tên (*)
Ngày sinh (*)
Số CMT (*)
Ngày cấp (*)
Nơi cấp (*)
Điện thoại di động (*)
Điện thoại nhà riêng
Số fax
Bút danh (*)
Người đại diện (*)
Địa chỉ (*)
Tài khoản Ngân hàng
Ngân hàng
Chi nhánh
Tỉnh thành
Email (*)
Mật khẩu (*)
Mã an toàn (*)
 
Đăng ký thành viên

Kết nối với VCPMC