Tin tức - sự kiện

Danh mục một số văn bản pháp luật Việt Nam về quyền tác giả

Cập nhật: 17:05:14 - 28/08/2014 Tệp đính kèm

Bao gồm các văn bản Luật, Nghị định, Chỉ thị, Quyết định, Thông tư và thông tư liên tịch:

STT Loại văn bản Số/ký hiệu văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Tên văn bản
1 Hiến pháp Không số Quốc hội 28/11/2013 1/1/2014 Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013
2 Luật 50/2005/QH11 Quốc hội 29/11/2005 7/1/2006 Luật Sở hữu trí tuệ
3 Luật 36/2009/QH12 Quốc hội 19/6/2009 1/1/2010 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
4 Luật 62/2006/QH11 Quốc hội 29/6/2006 1/1/2007 Luật Điện ảnh
5 Luật 31/2009/QH12 Quốc hội 18/6/2009 10/1/2009 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh
6 Luật 19/2012/QH13 Quốc hội 20/11/2012 7/1/2013 Luật Xuất bản
7 Bộ luật 100/2015/QH13 Quốc hội 27/11/2015 1/1/2018 Bộ luật Hình sự 2015
8 Luật 12/2017/QH14 Quốc hội 20/6/2017 1/1/2018 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13
9 Nghị định 105/2006/NĐ-CP Chính phủ 22/9/2006 10/21/2006 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
10 Nghị định 119/2010/NĐ-CP Chính phủ 30/12/2010 2/20/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
11 Nghị định 79/2012/NĐ-CP Chính phủ 5/10/2012 1/1/2013 Nghị định Quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
12 Nghị định 131/2013/NĐ-CP Chính phủ 16/10/2013 12/15/2013 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
13 Nghị định 158/2013/NĐ-CP Chính phủ 12/11/2013 1/1/2014 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
14 Nghị định 195/2013/NĐ-CP Chính phủ 21/11/2013 3/1/2014 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
15 Nghị định 18/2014/NĐ-CP Chính phủ 14/3/2014 6/1/2014 Nghị định Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản
16 Nghị định 21/2015/NĐ-CP Chính phủ 14/2/2015 4/15/2015 Nghị định Quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác
17 Nghị định 15/2016/NĐ-CP Chính phủ 15/3/2016 5/1/2016 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân k
18 Nghị định 28/2017/NĐ-CP Chính phủ 20/3/2017 5/5/2017 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạ
19 Nghị định 22/2018/NĐ-CP Chính phủ 23/2/2018 4/10/2018 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan
20 Chỉ thị 36/2008/CT-TTg Thủ tướng 31/12/2008 1/16/2009 Chỉ thị về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan
21 Thông tư 01/2016/TT-BVHTTDL Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/3/2016 5/15/2016 Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nh
22 Thông tư 10/2016/TT- BVHTTDL Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 19/10/2016 1/1/2017 Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ…..
23 Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP 29/2/2008 4/2/2008 Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
24 Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP TANDTC - VKSNDTC - BVHTT&DL - BKH&CN - BTP 3/4/2008 5/22/2008 Thông tư liên tịch Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Toà án nhân dân
25 Bộ luật 91/2015/QH13 Quốc hội 24/11/2015 1/1/2017 Bộ luật dân sự 2015
26 Quyết định 88/QĐ-TTg TTCP 20/01/2017 20/01/2017 Quyết định 88/QĐ-TTg của Thủ tướng phê duyệt đề án quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả đến năm 2020 định hướng 2025
27 Công văn 1621/BVHTTDL-BQTG BVHTTDL-BQTG 19/04/2018 19/04/2018 Công văn 1621/BVHTTDL-BQTG của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện Nghị định số 22/2018/NĐ-CP


Ý kiến bạn đọc (0)

Xem thêm các bình luận khác

Gửi bình luận của bạn

LƯU Ý: VCPMC sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản, chúng tôi hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp.
Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo không được đăng.
Cám ơn sự đóng góp và hợp tác của bạn đọc.

Kết nối trên VCPMC