Tìm Tác giả/Tác phẩm
Bộ luật dân sự 2015 số 91/2015/QH13
Bộ luật dân sự 2015 số 91/2015/QH13
Cập nhật : 15:13:33 - 21/01/2015 Tệp đính kèm Cỡ chữ

BỘ LUẬT DÂN SỰCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Bộ luật dân sự.Phần thứ nhất

QUY ĐỊNH CHUNG

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh


Bộ luật này quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự).


Điều 2. Công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền dân sự


1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền dân sự được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật.


2. Quyền dân sự chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.


Điều 3. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự


1. Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử; được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản.


2. Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng.


3. Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình một cách thiện chí, trung thực.


4. Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.


5. Cá nhân, pháp nhân phải tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự.


Điều 4. Áp dụng Bộ luật dân sự


1. Bộ luật này là luật chung điều chỉnh các quan hệ dân sự.


2. Luật khác có liên quan điều chỉnh quan hệ dân sự trong các lĩnh vực cụ thể không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật này.


3. Trường hợp luật khác có liên quan không quy định hoặc có quy định nhưng vi phạm khoản 2 Điều này thì quy định của Bộ luật này được áp dụng.


4. Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Bộ luật này và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế....


......

......

......


Mời các bạn tải về bản đầy đủ của Bộ luật dân sự 2015 số 91/2015/QH13 tại Tệp đính kèm phía trên hoặc tại đây.

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
In trang Gửi email Về trang trước Lên đầu trang
Từ khóa: ;
Ý kiến bạn đọc (0)
Xem thêm các bình luận khác
Gửi bình luận của bạn
Nhập lại Gửi

LƯU Ý: VCPMC sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản, chúng tôi hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp.
Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo không được đăng.
Cám ơn sự đóng góp và hợp tác của bạn đọc.


Các bài viết khác:
Công văn 1621/BVHTTDL-BQTG của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện Nghị định số 22/2018/NĐ-CP Quyết định 88/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Nghị định 15/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP Nghị định 21/2015/NĐ-CP về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác Danh mục một số văn bản pháp luật Việt Nam về quyền tác giả Công văn 2514/BVHTTDL-NTBD của Bộ VH-TT&DL về việc thực hiện Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (số 36/2009/QH12) Chỉ thị về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan (số 36/2008/CT-TTg)
Các bài cùng sự kiện:
Công văn 1621/BVHTTDL-BQTG của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện Nghị định số 22/2018/NĐ-CP Quyết định 88/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Nghị định 21/2015/NĐ-CP về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác Danh mục một số văn bản pháp luật Việt Nam về quyền tác giả Danh mục một số văn bản luật quốc tế về quyền tác giả Bản ghi nhớ giữa Cục SHTT Vương quốc Thái Lan & các cơ quan liên quan của nước CHXHCN Việt Nam về hợp tác thúc đẩy & bảo hộ SHTT Hiệp định giữa CHXHCN Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về quan hệ thương mại Bản ghi nhớ giữa Cục SHTT Vương quốc Thái Lan và Cục bản quyền tác giả Việt Nam về hợp tác trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền kề cận Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ về Bảo hộ SHTT và hợp tác trong lĩnh vực SHTT Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền kề cận giữa Cục bản quyền tác giả nước CHXHCN Việt Nam và Cục bản quyền quốc gia nước CHND Trung Hoa Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về thiết lập quan hệ quyền tác giả Hiệp ước quyền tác giả WIPO (WCT) Hiệp ước của WIPO về biểu diễn và bản ghi âm (WPPT) Hiệp định về các vấn đề liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật Công ước Brussels liên quan đến việc phân phối tín hiệu mang chương trình truyền qua vệ tinh Công ước Geneva bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm chống việc sao chép không được phép bản ghi âm của họ Công ước toàn cầu về bản quyền (UCC) Công ước Rome bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, tổ chức phát sóng Công văn 2514/BVHTTDL-NTBD của Bộ VH-TT&DL về việc thực hiện Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (số 36/2009/QH12) Chỉ thị về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan (số 36/2008/CT-TTg) Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền SHTT tại Tòa án ND (số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP) Thông tư liên tịch hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (số 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP) Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật SHTT về bảo vệ quyền SHTT và quản lý nhà nước về SHTT (số 105/2006/NĐ-CP) Luật Điện ảnh (số 62/2006/QH11) Luật Sở hữu trí tuệ (số 50/2005/QH11) Luật xuất bản (19/2012/QH13) Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh (31/2009/QH12) Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ Nghị định 18/2014/NĐ-CP quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản Nghị định 195/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan Nghị định 79/2012/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;.... Nghị định số 119/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Thông tư số 10/2016/TT- BVHTTDL sửa đổi một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 (12/2017/QH14)
Mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng: +84(024) 3762 4718 Đặt VCPMC làm trang chủ Về đầu trang
Về đầu trang