Back To Top

THÔNG BÁO

Hoạt động của Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc 6 tháng đầu năm 2019

Cập nhật : 30/08/2019
6 tháng đầu năm 2019, VCPMC đã có những nỗ lực trong hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.

      Các công việc đã thực hiện:

           1.Công tác đối ngoại:
            Đến nay, VCPMC đã ký hợp tác song phương với 77 tổ chức quản lý tập thể quyền (CMOs) và các Nhà xuất bản (Publishers), đảm bảo thực hiện theo pháp luật Việt Nam và công ước Berne, tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí của CISAC.

          Năm 2019, VCPMC vinh dự có mặt trong Cuộc họp Đại hội đồng Liên minh CISAC và Hội thảo tập huấn về hoạt động bảo vệ quyền tác giả âm nhạc tại Nhật Bản.

            2.Về Phát triển hội viên:

            Số lượng thành viên ký hợp đồng uỷ quyền trong 6 tháng đầu năm 2019 (tính đến ngày 30/6/2019) là 148 tác giả. Nâng tổng số thành viên viên uỷ quyền tại VCPMC lên: 4.148 tác giả/chủ sở hữu quyền tác giả. Cùng với việc hỗ trợ tác giả thành viên trong việc xác nhận, xác minh tác phẩm, rà soát phạm vi và thời hạn độc quyền (mà tác giả đã ký trước đây), VCPMC phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam trong công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về quyền tác giả đến các hội viên qua các đợt tập huấn do Hội tổ chức tại Lạng Sơn, Nam Định, Cần Thơ.

       3.Cấp phép, thu tiền sử dụng quyền tác giả âm nhạc:

a/ Tình hình cấp phép các lĩnh vực:

  • Lĩnh vực biểu diễn: sau khi Nghị định số 142/2018-NĐ/CP được ban hành đến nay, hiện tượng các đơn vị tổ chức biểu diễn né tránh thực hiện quyền tác giả vẫn đang tiếp diễn, gây khó khăn cho công việc cấp phép, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của các tác giả.
  • Lĩnh vực phát thanh, truyền hình: Một số Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương vẫn chưa thống nhất với VCPMC về mức nhuận bút, phương thức tính mức nhuận bút; phía Đài đưa ra mức rất thấp, như trường hợp cụm 06 Đài gồm Đài PTTH Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước đã cùng ký một văn bản đề nghị về mức nhuận bút, theo đó các Đài đã đưa ra mức quá thấp so với mức VCPMC đề nghị dựa trên biểu mức nhuận bút của VCPMC, rất khó chấp nhận vì không phù hợp và không hài hòa lợi ích đối với người sáng tác.

          Ngoài ra, một số đơn vị truyền hình đến nay vẫn chưa thực hiện trả tiền sử dụng quyền tác giả như: Truyền hình cáp SCTV, Truyền hình cáp HTVC, Truyền hình online FPT OneTV, Truyền hình số vệ tinh K+, Dịch vụ Truyền hình MyTV.

          Lĩnh vực file - midi karaoke: Do nhiều doanh nghiệp kinh doanh ở lĩnh vực này gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm nên xảy ra tình trạng hợp đồng bị chậm thanh toán, nợ đọng hoặc phải thanh lý trước thời hạn.

          Lĩnh vực trực tuyến: VCPMC tăng cường rà soát, phát hiện các kênh Youtube và đường link có vi phạm quyền tác giả, yêu cầu các chủ sở hữu kênh phải thực hiện nghĩa vụ trả tiền sử dụng quyền tác giả (đối với quyền sao chép) khi phát hành trực tuyến. Đồng thời, hợp tác chặt chẽ với Google trong việc cấp phép sử dụng tác phẩm (đối với quyền biểu diễn) trong hoạt động kinh doanh, khai thác trên Youtube, đảm bảo tối đa lợi ích của các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.

          Các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ (nhà hàng, cà phê, khách sạn…): bị ảnh hưởng nặng nề do hành vi xâm phạm quyền tác giả của Sky Music - một công ty kinh doanh bản ghi nhưng lại tuyên bố có đủ bản quyền tác giả và đứng ra đại diện các doanh nghiệp để đối phó với VCPMC và cả các cơ quan nhà nước. Hậu quả là hiện nay nhiều hệ thống kinh doanh đã ngừng trả tiền sử dụng quyền tác giả tại VCPMC, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích của tác giả trong khi vẫn sử dụng tác phẩm âm nhạc mà không được sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả; nghiêm trọng hơn, cách thức kinh doanh thiếu ý thức tôn trọng quyền tác giả của Sky Music đã tác động tiêu cực đến nhận thức pháp luật của người sử dụng âm nhạc, gây nhầm lẫn hoặc cố ý dẫn dắt người sử dụng âm nhạc hiểu sai quy định của pháp luật về quyền tác giả. VCPMC hiện đang tiếp tục lập hồ sơ khởi kiện đối với các đơn vị kinh doanh có sử dụng âm nhạc nhưng cố ý không trả tiền sử dụng quyền tác giả theo đúng chủ thể quyền và đúng quy định của pháp luật.

b/ Thu tiền sử dụng quyền tác giả:

          Trong 6 tháng đầu năm 2019, tính đến ngày 30/6/2019, tổng số tiền sử dụng quyền tác giả âm nhạc VCPMC đã thu (chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng) là: 36,420,357,924 đồng (Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ, bốn trăm hai mươi triệu, ba trăm năm mươi bảy nghìn, chín trăm hai mươi tư đồng), trong đó: Số tiền thu tại khu vực phía Bắc là: 8,012,006,094 đồng; Số tiền thu tại chi nhánh phía Nam là: 28,408,351,830 đồng.

          4. Phân phối chi trả:

          Trong 6 tháng đầu năm 2019, VCPMC đã thực hiện 02 kỳ phân phối, chi trả đến các chủ sở hữu quyền tác giả với số tiền là: 38,826,671,450 đồng, trong đó: Số tiền kỳ phân phối, chi trả trong quý III/2019 là khoảng 12 tỷ đồng.

            Đối với các hợp đồng chưa đủ điều kiện phân phối (hợp đồng chưa hết hạn hoặc chờ bổ sung danh sách, hợp đồng đã xuất hóa đơn nhưng chưa thanh toán tiền hoặc thanh toán chưa đầy đủ, hợp đồng đã thu đủ tiền nhưng đơn vị sử dụng chưa kê khai danh sách bài hát sử dụng)… sẽ tiếp tục được đối soát, phân phối vào kỳ tiếp theo.

5.Xử lý vi phạm:

            Những tháng đầu năm 2019, VCPMC đã hỗ trợ và tư vấn pháp lý, giải quyết khiếu nại của các tác giả thành viên nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định. Thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác xử lý hành vi xâm phạm ở các lĩnh vực sử dụng âm nhạc theo quy định của pháp luật; thực hiện các bước cảnh báo vi phạm, báo cáo vi phạm, yêu cầu cơ quan nhà nước xử lý hành chính đối với hành vi xâm phạm. Hỗ trợ pháp lý đối với hoạt động cấp phép sử dụng tác phẩm; trong đó có việc lập vi bằng, gửi báo cáo vi phạm hoặc đơn yêu cầu xử lý đến cơ quan quản lý nhà nước hoặc đang khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết.

            II.Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2019:

            VCPMC tiếp tục tăng cường trong việc rà soát, xử lý vi phạm về quyền tác giả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tác giả thành viên; theo dõi tiến độ xử lý các vụ việc vi phạm đang giải quyết theo thủ tục hành chính hoặc khởi kiện dân sự; lập hồ sơ khởi kiện đối với các hành vi xâm phạm quyền tác giả ở các lĩnh vực sử dụng nhạc nền, biểu diễn, website, app, phát hành trực tuyến, phát thanh - truyền hình…, các trường hợp cố ý lợi dụng Điều 33 Luật Sở hữu trí tuệ để làm trái quy định tại Điều 20 của Luật về thực hiện nghĩa vụ “phải xin phép và trả tiền” khi sử dụng quyền tác giả liên quan đến vụ việc Sky Music.  

            Tiếp tục phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước ở các địa phương trong công tác tập huấn, tuyên truyền, thực thi bảo hộ quyền tác giả. Triển khai cấp phép tại các tỉnh thành theo định kỳ hằng năm (thông thường tập trung vào khoảng thời gian 6 tháng cuối năm). Chú trọng công tác chăm sóc, phát triển hội viên, giải quyết khiếu nại, hỗ trợ tư vấn pháp lý cho các tác giả thành viên. Rà soát, sửa, bổ sung các điều khoản của hợp đồng ủy quyền nhằm bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của tác giả thành viên. Tiếp tục rà soát và hệ thống lại các văn bản quản lý nội bộ, nội quy lao động, quy chế làm việc, quy trình công việc. Tăng cường và tập trung tối đa cho hoạt động cấp phép, thu tiền sử dụng quyền tác giả nhằm đạt kế hoạch chỉ tiêu, đảm bảo lợi ích tối đa cho các tác giả thành viên.

                                                                                     

         

 

Ban Tổng Giám đốc

Lên đầu trang Về trang trước Gửi email In trang

Ý kiến bạn đọc (0)

Gửi bình luận của bạn

LƯU Ý: VCPMC sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản, chúng tôi hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp.
Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo không được đăng.
Cám ơn sự đóng góp và hợp tác của bạn đọc.

Kết nối với VCPMC